Konkurrencebetingelser – Facebook og Instagram 

Konkurrencerne på Facebook og Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Facebook og Instagram, eftersom konkurrencerne afholdes af NKT Fasteners. Konkurrencerne foregår på NKT Fasteners Facebook (www.facebook.com/nktfasteners) samt NKT Fasteners Instagram (www.instagram.com/nktfasteners). 

Deltagelse 

For at deltage i konkurrencen skal deltagerne gøre det, som står i det specifikke konkurrenceopslag. Konkurrencen er åben for alle personer, som er over 18, og som er bosat i Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Der kan kun deltages én gang pr. Facebook-profil og Instagram-profil pr. konkurrence. NKT Fasteners medarbejdere og medlemmer af deres husstande må ikke deltage i konkurrencen. 

 

Udelukkelse fra deltagelse 

Hvis en deltager opgiver forkerte personlige oplysninger eller på nogen som helst anden måde forstyrrer det reglementerede forløb af konkurrencen, kan vedkommende blive udelukket fra deltagelse i konkurrencen. 

Konkurrenceperiode 

Konkurrencen starter og slutter som angivet i det konkrete konkurrenceopslag. NKT Fasteners kan ikke garantere, at serveren til enhver tid er tilgængelig.  

Gevinster 

Antallet af vindere og præmien, som udloddes, vil stå i det konkrete konkurrenceopslag. De præmier, som udloves i konkurrencen, er personlige, og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre former for præmier. Formalia omkring overdragelse af gevinsten bliver aftalt med vinderne. Med henblik på forsendelse af gevinsten er arrangøren ikke ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som vinderne har givet. NKT Fasteners afholder de skatter og præmieafgifter, som konkurrencen udløser.  

Lodtrækning 

Vinderne af konkurrencen bliver fundet ved en lodtrækning blandt de registrerede kommentarer jf. betingelser for at deltage. Vinderne orienteres via en kommentar til deres kommentar til det konkrete konkurrenceopslag, og ligeledes sendes der en privat besked til vinderne. Vinderne findes og bliver underrettet den dato, som der er angivet i det konkrete konkurrenceopslag. Såfremt vinderne ikke har henvendt sig til NKT Fasteners inden for 48 timer fra lodtrækningen, forbeholder NKT Fasteners sig retten til at udtrække en ny vinder. I så fald kan den oprindelige vinder ikke gøre krav mod NKT Fasteners.  

Øvrigt 

Arrangøren forbeholder sig desuden retten til, uden varsel eller uden særskilt annoncering, at ændre de deltagebetingelser, såfremt dette af juridiske og specifikke grunde bliver nødvendigt. Alle klager, som refererer til gennemførelsen af konkurrencen, skal fremsendes skriftligt til marketing@itwnordic.com inden for 14 dage. Klager, som er modtaget pr. telefon eller modtaget for sent, godtages ikke.